Dorosła białaczka limfocytów T: opowieść o dwóch limfocytach T

Ludzki wirus białaczki z komórek T typu (HTLV-1) jest czynnikiem etiologicznym do rozwoju agresywnej hematologicznej neoplazji określanej jako białaczka / chłoniak z komórek T dorosłych (ATLL). Chociaż wirus infekuje podzbiory komórek T, które wykazują markery powierzchniowe komórek CD4 lub CD8, komórka białaczkowa jest wyłącznie podtypem CD4 +. W artykule Sibona i in. w tym wydaniu JCI autorzy wykazali, że molekularna podstawa ekspansji klonalnej różni się pomiędzy tymi 2 zakażonymi populacjami komórek T (patrz odnośny artykuł zaczynający się na stronie 974). Zdarzenia molekularne związane ze stanem przedleukemicznym, takie jak niestabilność genomu, polinukleacja i redystrybucja cyklu komórkowego, obserwowano tylko w komórkach T CD4 +. To odkrycie dostarcza mechanizmu opartego na cząsteczkach do ograniczania fenotypu białaczkowego do podtypu komórki T CD4 +. HTLV-1 i białaczka limfocytów T u dorosłych Zakażenie ludzkim wirusem białaczki T komórkowej typu (HTLV-1) prowadzi do rozwoju agresywnej choroby krwiotwórczej, białaczki limfocytowej / chłoniaka T-komórkowego dorosłych (ATLL). Występowanie ATLL występuje w mniej niż 3% wszystkich przypadków infekcji i następuje po okresie bezobjawowym trwającym średnio dłużej niż 30 lat. Oprócz ATLL, infekcja może prowadzić do innych stanów subneoplastycznych, w szczególności mielopatii związanej z HTLV-1 (3 z tropikalnym spastycznym niedowładem (HAM / TSP), która występuje w przybliżeniu z tą samą szybkością. Zakażenie HTLV-1 wydaje się być ograniczone do limfocytów T wyrażających antygeny powierzchniowe CD4 i / lub CD8, chociaż odnotowano wtórne zaangażowanie innych typów komórek (1, 2). Chociaż jasne jest, że HTLV-1 może infekować zarówno limfocyty T CD8 +, jak i CD4 +, fenotyp komórek białaczki ATLL jest ograniczony do komórek CD4 +. Dlatego głównym pytaniem bez odpowiedzi w leukemogenezie ATLL jest, w jaki sposób infekcja obu typów komórek przekształca się w infekcję tylko jednego rodzaju komórek. Jednym z oczywistych postulatów dla ustalenia restrykcji CD4 + byłaby selektywna korzyść z udziałem receptora we wprowadzaniu wirusa, która sprzyja jednemu typowi komórki. Jednak odkrycie, że białko powierzchniowe komórki T GLUT-1 służy jako składnik receptora HTLV-1 dostarczyło niewiele informacji dotyczących barier wejścia wirusa, ponieważ GLUT-1 jest wszechobecnym białkiem powierzchniowym komórki. Po kontakcie z powierzchnią komórki, różne zdarzenia po wejściu są istotnymi regulatorami interakcji wirus-komórka, które mogłyby wpływać na trwałość wirusa i / lub ekspansję klonalną. Ponadto, specyficzne wywołane przez wirusy zmiany komórkowe wynikające z onkogennych zdarzeń molekularnych unikalnych dla środowiska CD4 + mogą wybierać klony CD4 +. W tym wydaniu JCI, Sibon i in. (3) dostarczają mocnych dowodów, że chociaż komórki T CD4 + i CD8 + są zakażone przez HTLV-1, tylko komórki zakażone CD4 + wykazują fenotyp preleukemiczny
[podobne: misy tybetańskie, numer statystyczny choroby, nerwica serca objawy ]