Rozbudowane rozszczepienie węzłów chłonnych w przypadku raka żołądka ad 7

Poprawa ta jest niewątpliwie związana z nieoczekiwanie wysokim odsetkiem guzów T1 w stadium patologicznym (26 procent) i stadium patologicznego T2 (47 procent), które mają stosunkowo dobre rokowanie, ale jest również odbiciem bardziej zaawansowanej inscenizacji. Przed badaniem N4 (odległe) zaangażowanie węzłów chłonnych nie było oceniane, a kryteria definiowania potencjalnie leczącej resekcji były mniej restrykcyjne. W tym badaniu 89 z 996 kwalifikujących się pacjentów uznano za mających nieuleczalną chorobę z powodu zajęcia węzłów chłonnych N4. Występowanie raka żołądka w każdym kraju zachodnim jest tak niskie, że randomizowane badanie wymaga współpracy wielu chirurgów. Aby upewnić się, że chirurdzy zrozumieli czasami drobną różnicę między rozcięciami D1 i D2 oraz aby zapewnić jakość operacji, wdrożyliśmy ścisły system kontroli jakości, w którym nadzorujący chirurdzy byli zobowiązani do wzięcia udziału w operacji14. Mieliśmy nadzieję, że system ten zmniejszyłby ryzyko powikłań, ale rozwarstwienie D2 było jednak związane ze stosunkowo wysoką zachorowalnością i śmiertelnością wewnątrzszpitalną. W porównaniu z pacjentami w Japonii nawet nasi pacjenci, u których wykonano rozwarstwienie D1, mieli więcej komplikacji. Różnice te mogą wynikać z zachodniego habitusu, który zmniejsza dostępność jamy brzusznej oraz z ilości śródbłonkowej tkanki tłuszczowej. Pacjenci z Zachodu również często cierpią na choroby podstawowe. Na przykład ze 109 pacjentów, którzy zmarli po radykalnej resekcji bez objawów nawrotu, ponad połowa zmarła na choroby sercowo-naczyniowe i płucne.
Aby zagwarantować, że przydzielone sekcje D1 i D2 zostały wykonane, nadzór chirurgów w sali operacyjnej uniemożliwił przejście do alternatywnego leczenia, z pewnym powodzeniem, o czym świadczy średnia liczba zebranych węzłów chłonnych. Jednakże, ponieważ protokół JRSGC opisuje szczegółowo, które stacje węzłów chłonnych muszą zostać wypreparowane dla każdej lokalizacji guza, uważamy, że potrzebne są dodatkowe środki przestrzegania protokołu. Te środki, skażenie i niezgodność, nigdy nie były używane w kontekście badania chirurgicznego, więc nasze wyniki nie mogą być bezpośrednio porównane z wynikami innych badań.
We wcześniejszych doniesieniach na temat przestrzegania protokołu, liczba i miejsce węzłów chłonnych wykryte podczas badań patologicznych były powiązane z protokołem JRSGC.14. Jednak nasz protokół badania różni się nieznacznie od tego z JRSGC, ponieważ nie wykonywaliśmy proksymalnej resekcji żołądka i wymagaliśmy innego wskazania do wycięcia trzustki. W konsekwencji wskazane stany węzłów chłonnych we wszystkich proksymalnych guzach różnią się między protokołami JRSGC i holenderskimi. Ponadto nie uwzględniliśmy zmian biologicznych liczby węzłów chłonnych na stację15. Przedstawione tu dane, dostosowane do tych zmiennych, pokazują, że chirurdzy ograniczyli operację do wskazanej sekcji. Niezgodność wydaje się poważna, ale jest jedynie odzwierciedleniem suboptymalnego podziału tkanki tłuszczowej na stany węzłów chłonnych i niepełnego wykrywania węzłów chłonnych przez patologa.
Wykonanie splenektomii i dalszej pankreatektomii w ramach operacji chirurgicznej raka żołądka zostało skrytykowane, głównie ze względu na właściwości immunologiczne śledziony.20 Aby zbadać węzły chłonne D2 wzdłuż ogona trzustki i wnęki śledziony, należy wykonać resekcję tych węzłów chłonnych. narządy wymagano w protokole dla proksymalnych miejsc guza z inwazją poza muscularis propria (stadium T3 lub T4)
[więcej w: citalopram, suprasorb, bimatoprost ]
[hasła pokrewne: miód rzepakowy właściwości, misy tybetańskie, fomepizol ]