Rozbudowane rozszczepienie węzłów chłonnych w przypadku raka żołądka cd

Nasz protokół był zgodny z tymi konwencjami. Ocena przydatności guza była zawsze wykonywana przez nadzorującego chirurga przy laparotomii. Pacjenci byli uznani za zdolnych do poddania się resekcyjnemu zabiegowi i przeszli losowo przydzielony typ wycięcia (D1 lub D2), jeśli w trakcie laparotomii mieli guz, który był całkowicie usunięty makroskopowo, bez rozsiewu w otrzewnej lub przerzutów do wątroby i bez odległego węzła limfatycznego przerzuty. Spełnienie tych kryteriów musiało zostać potwierdzone przez badanie zamrożonych przekrojów jednej lub dwóch para-aortalnych węzłów chłonnych. Pacjenci, którzy spełniali te kryteria, stanowili grupę leczoną leczniczymi intencjami. W celu wykrycia wolnych komórek nowotworowych jamy brzusznej zalecono analizę płynu brzusznego uzyskanego przez płukanie jamy brzusznej bezpośrednio po laparotomii. Wyniki nie zostały wykorzystane do natychmiastowej oceny leczenia13 Rodzaj wykonywanej resekcji żołądka (dystalna lub całkowita) był niezależny od randomizacji. Dopuszczalna była dalsza resekcja żołądka, jeśli był wolny od guza margines 5 cm poza proksymalną linią resekcji. Wszyscy inni pacjenci przeszli całkowitą gastrektomię. Rekonstrukcja przewodu pokarmowego została wykonana głównie przez lokalnego chirurga, który zastosował preferowaną przez siebie metodę. Badanie histologiczne wyciętych próbek wykonał miejscowy patolog, a wyniki zostały ocenione przez zespół nadzorujących patologów. Po końcowym badaniu patologicznym operację sklasyfikowano jako R0, jeśli dowody mikroskopowe wskazywały na całkowite usunięcie guza, jeśli nie było zaangażowania odległych węzłów chłonnych, i jeśli nie było złośliwych komórek w płynie do płukania jamy brzusznej. Żaden z pacjentów leczonych leczowo nie podlegał radioterapii ani chemioterapii uzupełniającej.
Pacjenci, którzy nie spełniali tych kryteriów, stanowili grupę nieleczoną leczniczo. Zostali oni poddani zabiegowi chirurgicznemu paliatywnemu lub laparotomii rozpoznawczej według uznania chirurga i niezależnie od przydzielonego leczenia.
Kontrola jakości
Uczestniczący chirurdzy otrzymali kasetę wideo i broszurę o tej technice i zostali poinstruowani na sali operacyjnej przez eksperta chirurga raka żołądka z Japonii. Ekspert był obecny podczas pierwszych czterech miesięcy okresu pobierania, który służył jako okres instruktażowy, a następnie regularnie. We wszystkich operacjach obejmujących rozwarstwianie D2 uczestniczyło jeden z ośmiu chirurgów z ośmiu regionów, którzy zostali specjalnie przeszkoleni w zakresie rozwarstwiania D2. Koordynator badania uczestniczył w prawie wszystkich operacjach D1. Chirurdzy nadzorujący monitorowali technikę i stopień rozwarstwienia węzłów chłonnych, a po operacji dzielili tkankę peryferyjną na właściwe stanowiska węzłów chłonnych. Regularne spotkania dotyczące tej techniki odbyły się z nadzorującymi chirurgami, koordynatorem badania i chirurgiem.
Kontrola jakości została przeprowadzona poprzez powiązanie liczby i lokalizacji węzłów chłonnych wykrytych podczas badania patologicznego z wytycznymi naszego protokołu.14 Jeżeli w badaniu patologicznym wykryto węzły chłonne w stacjach innych niż określone protokołem, to naruszenie tego protokołu było patolog . Jeśli patolog nie był w stanie wykryć węzłów chłonnych na stacjach, które powinny zostać poddane sekcji, to naruszenie to zostało nazwane niezgodnością . Naruszenie to może nastąpić zarówno w sekcji D1, jak i D2, ale zanieczyszczenie w grupie D1 i niezgodność w Grupa D2 teoretycznie może zamazać rozróżnienie między dwiema metodami operacyjnymi
[więcej w: oprogramowanie stomatologiczne, polyporus, teosyal ]
[patrz też: olx ryki, nerwica serca objawy, niewydolność nerek objawy ]